Zarządcy nieruchomości będące

Informacje

Kategoria: Usługi

Tagi dla artykułu
Zarządcy nieruchomości będące

Życie w wolnym kraju nie oznacza jednak całkowitej swawoli. Wycinanie drzew na swojej posesji obarczone jest kilkoma uregulowaniami prawnymi. W świetle polskiego prawa mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować zupełnie swobodnie w odniesieniu do drzew.

Przepisy regulujące wycinkę drzew na własnej działce

Kwstię wycinania drzewostanu na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może odbyć się po uiszczeniu stosownej opłaty i otrzymaniu pozwolenia w urzędzie miejskim lub gminy. Takie zezwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz lub też prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej nieruchomości znajdują się drzewa zapisane w rejestrze zabytków, potrzebne jeszcze jest także zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niekiedy wniosek nie wystarczy do zupełnego załatwienia tej kwestii. Trzeba spełnić jeszcze wiele dodatkowych wymogów, która wiążą się z dodatkowymi wydatkami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy formalizm nie możemy wyciąć bez problemów drzew na własnej posesji. Swawola w tym względzie wiąże się z niemałymi karami finansowymi

W Ustawie przewidziano jednak pewne odstępstwa od reguły. Zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na wycinkę drzew są następujące instytucje:

- Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, będące własnością Skarbu Państwa

- Użytkownicy wieczyści wycinka drzew kraków 2022 https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/

- Właściciele nieruchomości, które nie posiadają uregulowanego stanu prawnego

Jeśli posiadacz nieruchomości uzyska zgodę organów administracyjnych na wycinkę drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do zrekompensowania w postaci finansowej -odpowiednia opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia drzew w inne miejsce.

Top