Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Informacje

Kategoria: Usługi

Tagi dla artykułu
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Życie w wolnym Państwie nie oznacza jednak całkowitej swawoli. Wycinanie drzew na własnej posesji obarczone jest kilkoma zapisami prawnymi. W świetle polskiego porządku prawnego mimo że posiadamy prawo własności, nie możemy postępować zupełnie swobodnie w odniesieniu do drzew.

Przepisy regulujące wycinkę drzew na własnej działce

Sytuację wycinania drzew na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde usunięcie drzewa może być dokonane po uiszczeniu stosownej opłaty i otrzymaniu pozwolenia w urzędzie miejskim albo gminy. Takie zezwolenie na wycięcie drzew wydaje wójt, burmistrz lub też prezydent miasta, np. Krakowa. Jeżeli na prywatnej nieruchomości rosną drzewa wpisane do rejestru zabytków, potrzebne jeszcze jest także zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek to za mało do zupełnego załatwienia tej kwestii. Należy spełnić jeszcze wiele dodatkowych przesłanek, która wiążą się z dodatkowymi kosztami. Kwestie formalne mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy formalizm nie możemy wyciąć bez konsekwencji drzew na własnej działce. Swawola w tym względzie wiąże się z niemałymi karami finansowymi

W Ustawie przewidziano jednak pewne odstępstwa od reguły. Zwolnione z konieczności posiadania zezwolenia na wycinkę drzew są następujące instytucje:

- Spółdzielnie i wspólnoty https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, które są własnością państwową

- Użytkownicy posiadający status wieczystych

- Właściciele nieruchomości, które nie mają uregulowanego statusu prawnego

Jeśli posiadacz nieruchomości uzyska zgodę administracyjną na wycinkę drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do zrekompensowania w postaci finansowej -odpowiednia opłata albo zrealizowaniu nasadzeń zastępczych, ewentualnie przesadzenia drzew na inny obszar.

Komentarze: 1


noavatar.png
Pikus 2022-05-12

Rychło zawołał Hanię o rąsię, zostawił zwyczajowy spośród pociechą oraz po ożenku wywiózł ją do Stolice, gdzie uzyskałem dystynkcję w Belce Ostatecznym Wojska Lokalnego.

Top