Wpływ wody na nasz organizm

woda Zapotrzebowanie organizmu na wodę wykazuje dużą jednostkową zmienność, w relacji od składu diety, temperatury, spokoju i prac fizycznej. Komisja ds. Żywności i Żywienia USA zaleca dla pań dorosłych spożycie wody w kwocie 1000 ml na 1000 kcal energii wydatkowanej. Dla niemowląt zalecenie to ma 1500 ml/1000 kcal. W ciąży zalecana ilość wody odpowiedzialna być znakomitsza, niż przed ciążą o około 30 ml/dzień, przecież w sezonie karmienia o prawie 750 ml/dzień. Zgodnie z zastrzeżeniami WHO ilość wypijanej wody powinna mieć 30 ml/kg masy ciała/dzień. Zalecenia te działają też osób starszych, jakie są mocne i aktywne. Przecież w sukcesie osób starych, u których stan niesprawności wyklucza samodzielne funkcjonowanie, zapotrzebowanie na wodę powinno być zależne dokładniej. Wynosi ono 100 ml/kg na pierwsze 10 kg wagi ciała, 50 ml/kg na inne 10 kg oraz 15 ml/kg na dodatkowe kilogramy wagi ciała. W współczesny procedura można również określić zapotrzebowanie na wodę osób starszych, których dieta daje się niską ceną energetyczną oraz osób, które wyróżniają się niską masą ciała. Lecz w wypadku osób otyłych ich zapotrzebowanie obliczone tą technologią może stanowić przeszacowane. Według tych norm żywienia dzienne spożycie wody powinno wynosić 1300 ml u dzieci w wieku 1-3 lat, 3300 ml u przyjaciół i 2300 ml u dziewcząt 16- 18-letnich, 3700 ml u mężczyzn i 2700 ml u kobiet. Jest wtedy woda czerpiąca z napojów a całych artykułów spożywczych. Umowy na wodę zdecydowano na poziomie wystarczającego spożycia. Stan ten zawiera zapotrzebowanie niemal wszystkich osób młodych i dobrze odżywionych zachodzących w zespół danej rady. Indywidualne zapotrzebowanie na wodę stanowi wyjątkowo zróżnicowane i u dużo kobiet zapewne istnieć mniejsze od cen wziętych w normach. Zapotrzebowanie na wodę wzrasta przy podwyższonej temperaturze i ograniczonej wilgotności otoczenia, gdyż wzrastają wówczas straty wody z potem. Również życie w niskiej temperaturze może chcieć zwiększonej podaży płynów, ponieważ wówczas straty wody mogą istnieć znakomitsze na zysk większego koszcie energetycznego i noszenia grubej, ciężkiej odzieży. Na sporych wysokościach wzrastają straty wody przez płuca i leżenie w takich warunkach i zwiększa zapotrzebowanie na płyny. Przy wyższej aktywności fizycznej większe liczb wody wydalane są z potem, a jeszcze przez płuca, co godzi się z koniecznością większego spożycia płynów. Ponadto zwiększenie liczby energetycznej pożywienia wymaga większej podaży płynów, gdyż ogromniejsze części składników odżywczych pragną być zmetabolizowane. Ważny istnieje jednocześnie rodzaj spożywanych produktów. Na dowód dieta o maksymalnej zawartości białka powoduje zwiększenie diurezy. Obecność produktów zawierających ogromne ilości błonnika w diecie sprzyja większym stratom wody z kałem. Wyższe spożycie sodu może zwiększać straty wody z moczem. Przez duży czas miano, że kofeina zawarta m.in. w kawie, herbacie, czekoladzie i drugich napojach może wykazywać działanie diuretyczne, zmniejszając reabsorpcję wody w nerkach. Jednak dostępne obecnie wyniki badań na ten fakt nie są jednoznaczne. Niektóre badania potwierdzają, że kofeina może zwiększać ilości wydzielanego
moczu. Jednak kofeina zwiększa diurezę krótko po spożyciu a nie działa na wydalanie moczu w przeciągu całego dnia. W literaturze opisane są i badania, w których nie pokazano jej tworzenia diuretycznego. Ponadto straty wody mogą zwiększać napoje alkoholowe. Diuretyczne działanie alkoholu pochodzi spośród jego pomysłu na hamowanie działania wazopresyny. Regularne nawadnianie jest przyczyną utrzymania odpowiedniego bilansu wodnego w systemie. Pomiędzy ilością płynów spożywanych i wydalanych winna stanowić zachowana równowaga. Dla organizmu niekorzystna jest również sytuacja, kiedy ilość wody jest niska, jak również w przypadkach, kiedy wody jest zbyt bardzo. Organizm pana nie może magazynować większej części wody, dlatego te musi żyć ona wciąż mu świadczona w obiekcie normalnego funkcjonowania. Niedostateczna podaż płynów już może doprowadzić do odwodnienia, które że być się przyczyną poważnych zaburzeń stanu zdrowia. Odwodnienie chociażby w granicach 2-3% masy ciała obniża sprawność fizyczną. Niedobór wody wynoszący 5-8% masy ciała powoduje nasilenie niewydolności fizycznej i wewnętrznej, i przy niedoborze 20% może osiągnąć nawet do końca. Do wielkich konsekwencji zdrowotnych, do których potrafi prowadzić odwodnienie uznaje się: bóle i zawroty głowy, zaburzenia mowy, zaburzenia funkcji poznawczych, zaburzenia elektrolitowe, mogące robić do zaburzeń rytmu serca i kierowania, zaburzenia oddawania moczu, przednerkową niewydolność nerek, hipotonię ortostatyczną, zmiany ciśnienia krwi, zaparcia, spadek wagi ciała, upośledzenie wydzielania śliny, suchość skóry i śluzówek, która potrafi powodować do zakażeń, zaburzenia działania leków związanego spośród ich metabolizmem i wydalaniem. Na brak płynów szczególnie wrażliwe są niemowlęta, gdyż w ich sukcesie dzienna utrata wody może liczyć nawet 15% ich całej masy ciała. Ryzyko niedoboru wody w porządku może istnieć zwłaszcza u niemowląt wadliwie żywionych, długo przetrzymywanych w warunkach podwyższonej temperatury otocznia również w przypadkach nieleczonej biegunki. Również u osób starych jest zwiększone ryzyko odwodnienia organizmu, co wynika z bycia mniejszego zainteresowania niż fizjologiczne zapotrzebowanie, zmniejszonego zużycia wody i mniejszej sprawności reabsorpcji wody oraz pewnych składników mineralnych w normalni wstępującej kanalików nefronów. Także niektóre choroby, m.in. cukrzyca i stałe odmiedniczkowe zapalenie nerek, mogą sprzyjać odwodnieniu. Niewystarczające spożycie płynów przez kobiety tracące na biegunkę, wymioty, gorączkę, infekcje oraz niektóre choroby przewlekłe stanowi wielce bolesne dla zdrowia, a powstałe w takich przypadkach odwodnienie może wymagać hospitalizacji. Złe jest więcej przewlekłe odwodnienie, jakie nie powoduje liczniejszych skutków bezpośrednich, a z momentem może rozmawiać do odpowiednich konsekwencji zdrowotnych, m.in. suchości skóry i śluzówek oraz powiązanych z obecnym zakażeń, zaparć, kamicy nerkowej czy zaburzeń ze perspektywy układu krążenia. Nie wyłącznie niedobór, ale również nadmiar wody może służyć szkodliwie. Nadmierne spożycie płynów o minimalnej ilości elektrolitów powoduje zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, w rezultatu których potrafi dojść do obrzęku i uszkodzenia komórek. Towarzyszy więc do będących zaburzeń stanu zdrowia: osłabienia, nudności, wymiotów, braku apetytu, obniżenia ciśnienia krwi, spadku poziomu hematokrytu, drgawek, śpiączki (w groźnych przypadkach). Niekorzystne prawdopodobnie być także nadmierne spożycie płynów o niebezpiecznej zawartości elektrolitów. W pewnych płynach stężenie elektrolitów jest piękniejsze, niż w płynach ustrojowych. Wypicie ich umie dodać się do odwodnienia organizmu, ponieważ czynią one odpływ wody z krwiobiegu do programu pokarmowego, w końcu wyrównania stężenia osmotycznego.