Sprawy cielesne kiedyś i dziś

miłość Rozwiązłość była ciągle przywilejem elit władzy, najeźdźców i drugich części przestępczych i tutaj warto być może przypomnieć, że rozpusta katolickiego kleru stanowiła drinku z tych czynników, które sprawiły powszechne oburzenie na hipokryzję Kościoła i doprowadziły do Reformacji. Kościoły protestanckie nie ale nie złagodziły nadzoru instytucji religijnych nad życiem seksualnym wiernych, a daj go zaostrzyły. Oczywiście nawet purytanizm wyrażał zgodę na różne miary moralności dla pań oraz mężczyzn, domy dostępne były nadal ważną częścią ekonomii w ośrodkach miejskich, zaś panie, w relacje od statusu społecznego, mogły albo się sprzedawać, albo wykonywać swoim gościom jako niewolnice, albo strzec ogniska domowego. Wiek dwudziesty okazał się jednak wiekiem kompletnej deprawacji obyczajów zaś w kultur zachodniej kobiety stopniowo uzyskiwały dojazd do edukacji, zdobywały prawo głosu, prawo do korzystania właściwości i własnego płacenia podatków, a wreszcie byliśmy świadkami rewolucji seksualnej. Rewolucja seksualna nie byłaby jak innym, żebym nie rozwój medycyny i pojawienie się skutecznych sposobów antykoncepcyjnych. Na dziesięć lat przed publikacją w Londynie wielkiej monografii Malinowskiego Margaret Sanger otworzyła pierwszą klinikę antykoncepcyjną w Nowym Jorku. Pięć lat wcześniej, w 1914, zaczęła publikować poświęcony antykoncepcji miesięcznik, w którym po raz pierwszy pojawił się termin „birth control” a jaki zajmował określoną dewizę „No Gods and No Masters”. Nie trudno zgadnąć, że natychmiast oskarżono ją o naruszenie czysta i musiała na rok schronić się w Znacznej Brytanii. Margaret Sanger łamała obyczaje, ale oferty dostępnych preparatów antykoncepcyjnych były nadal bardzo poważne. Królowały prezerwatywy, których praca w Kształtach Zjednoczonych stawała się atrakcyjną dziedziną przemysłu, a właśnie w części lat trzydziestych produkcja osiągnęła ponad 1.5 miliona sztuk dziennie. Zabawne, gdyż akceptowany dziś nawet przez Watykan „kalendarzyk ślubny” był informacją 1929 roku. Trzy lata wcześniej holenderski ginekolog wydał książkę, w jakiej tworzył o potrzebie informacji o naszej seksualności i o pięknie udanego współżycia erotycznego. Był ostatnie i rok, w którym wyświetliłeś się drugi tom Mein Kampf , jednak chociaż sama spośród tych prac znalazła się na liście książek zakazanych przez Watykan, co wskazywało niedwuznacznie który istnieje system wartości moralnych Kościoła katolickiego . Rok 1930 przyniósł dwa ważne wydarzenia na tym tłu: w Zurychu odbył się pierwszy Międzynarodowy Kongres Zwolenników Antykoncepcji, natomiast w Wielkiej Brytanii biskupi Kościoła Anglikańskiego na konferencji w Lambeth niezwykle ostrożnie oświadczyli, iż w niektórych przykładach prawdopodobnie żyć usprawiedliwione stosowanie środków antykoncepcyjnych, a w żadnym sukcesu nie chodzi po nie sięgać robiąc się „egoizmem, zmierzaniem do zabawy, czy wygodą”. Mało, jednakże w zestawieniu ze miejscem Watykanu była to wprawdzie rewolucja również w 30 lat później, podczas Soboru Watykańskiego II, katoliccy zwolennicy uchylenia drzwi dla środków antykoncepcyjnych dziwili się nad pytaniem, „czy 30 lat wcześniej Duch Wielki nie istniał przecież w Lambeth”. Po głębokim rozważaniu papież, Paweł VI, zdecydował się na ponowne usztywnienie stanowiska Kościoła wobec preparatów antykoncepcyjnych. Ponowne, gdyż przez okres zdawało się,że zwycięży zwykły zdrowy rozsądek. Kardynał Roncalli został papieżem w roku 1958 i wziął imię Jan XXIII co wywołało zdumienie, gdyż już wcześniej był papież o tym imieniu i pozostał on zdjęty z urzędu w 1415 roku przez sobór w Konstancji. Początkowo jednak nikt nie podejrzewał, iż ten prości nad grobem dyplomata watykański planuje rewolucję podobną do tej, jakiej byliśmy świadkami dwa lata wczas w Moskwie z racji XX Zjazdu KPZR. Jak w trzy miesiące po objęciu urzędu zapowiedział zwołanie soboru, jego wadę przyjęto ze zdumieniem, jednak bez niepokoju. Jeszcze większe zdumienie wywoływały natomiast jego inne drobne kroki, wśród których było powołanie sześcioosobowej komisji do historii kontroli urodzin. Wcześniej dziwnie często występował o konieczności wolności słowa, jeszcze w Kościele. Do zmiany zatrudnienia w ról dopuszczalności preparatów antykoncepcyjnych części hierarchów Kościoła katolickiego oraz licznej części laikatu skłaniały co kilka trzy powody: dramatyczny wzrost liczby mieszkańców naszego globu i jeszcze dużo znane przekonanie, że zahamowanie przyrostu oczywistego jest delikatną koniecznością. (Na początku XX wieku Ziemię zamieszkiwało niemało ponad półtora miliarda ludzi, w połowie ubiegłego wieku dwa i pół miliarda, a w 1960 trzy miliardy), względy humanitarne – zezwolenie wszystkim na wolne decydowanie ile planują także potrafią zawierać dzieci, a wreszcie lęk, iż w formie, w której na placu pojawiły się funkcjonalne i coraz tańsze środki antykoncepcyjne wierni mogą ignorować kościelne zakazy czy wręcz, że przepisy też mogą żyć samą z racji
odchodzenia ludzi z Kościoła.

Sponsrad länk: öka potensen